Нашата концептуална визия за Bang & Olufsen беше идеята за нов продукт. Тя може да бъде интегрирана в мобилно приложение или в сензорна стена.

Компанията

Седмичен бюлетин